นิสัยความประพฤติ

การกระทำของผู้คน เป็นอาการแสดงตอบโต้ต่อสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ต่างๆความประพฤติเหล่านั้นอาจจะเห็นหรือพิจารณา

ได้ว่าแปรไปเป็นแบบใดหรือไม่ปกติจากเดิมเช่นไรได้แก่ การพูด การเดิน การเขียน การคิด สิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดการกระทำของมนุษย์นั้นอาจจะมาจากสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าภายในก็ได้นั้นเองสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งเร้าต่างๆมีมากทั้งยังสิ่งเร้าทางใจ ในใจและก็ด้านนอกพวกเรามาสารสังเกตได้จากเพื่อนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือเพื่อนพ้องข้างบ้านก็ได้ สิ่งกระตุ้นด้านในเป็นสิ่งเร้าที่เกิดจากทางด้านกายภาพ ดังเช่นว่า ความเหน็ดเหนื่อย ความหิว สิ่งกระตุ้นข้างในนั้นจะมีผลเป็นอย่างมากกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา พอเพียงเด็กเหล่านี้โตขึ้นสิ่งกระตุ้นด้านในก็จะต่ำลง สิ่งกระตุ้นด้านนอกจากทางสังคมก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นตามมา สิ่งกระตุ้นข้างนอกเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆทางสังคมที่ได้มองเห็นได้สัมผัส สิ่งกระตุ้นที่จะทำให้ผู้คนแสดงกริยาออกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นถูกใจพอใจที่ต้องการจะได้ แบ่งได้สองแบบเป็นเสริมแรงทางบวก อย่างเช่น คำชมเชย การเช็ดสารภาพ ส่วนเสริมแรงทางลบเป็นสิ่งกระตุ้นที่ไม่ประสงค์ประยุกต์ใช้ในชีวิต กระบวนการเสริมแรงทางบวก รู้จักการให้แล้วก็บริจาค ของกิน น้ำ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องไม้เครื่องมือเลี้ยงชีวิต เสริมแรงด้านสังคมยกตัวอย่างเช่นการยกย่องคนอื่นๆ การเทิดทูน การยินยอมรับ การกระทำของคนที่อยู่รอบข้างนั้นชอบมีผลต่อนิสัยและก็ความประพฤติปฏิบัติของพวกเราเป็นอันมาก มันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นจำเป็นจะทำความเข้าใจให้มากมายกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของพวกเรา เรื่องอย่างงี้ไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปอะไร หลายทีที่มันไม่ดีต่อพวกเรา ส่วนความประพฤติต่างๆที่พวกเราติดมาจากผู้คนรอบข้างพวกเราจะก่อให้พวกเราทราบดีว่าพวกเราคิดอย่างไรกับผู้คนพวกนั้น การที่พวกเราเลือกจะกระทำตามหรือเลียนแบบคนเหล่านั้นก็คือพวกเราถูกใจในบางสิ่ง การที่พวกเราจะเลียนแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกอะไร บางบุคคลที่มีลักษณะอาการหัวเราะแปลกมีคำกล่าวแปลกที่พวกเราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องที่ดีเลยเรื่องของความประพฤติที่ถูกเลียนแบบกับข้อเท็จจริงพวกเราจะมองเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยที่พวกเราจะประพฤติตามกันหรือเลียนแบบกัน เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะมองเห็นเป็นเรื่องปกติ เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยพวกเราไม่สมควรเอาการเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา พฤติกรรมสิ่งกลุ่มนี้เองที่ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจ ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งกลุ่มนี้เลย สำหรับความนึกคิดไหนที่ดีพวกเราก็มองเห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งกลุ่มนี้ก็ทำให้เรารู้สิ่งที่เราอยากทำอยากจะรู้มากขึ้น

Related Post